מנעולים למערכת סולארית

מנעול כפול להתקנה לאחר הרכבת הפנלים

מנעול כפול המאפשר להתקין מנעולים בין הפנלים גם לאחר שהפנלים הורכבו. הוא מורכב משני חלקים המתחברים לחלקו התחתון של הפנל וביחד עם מהדק פנל כפול והידוקו באמצעות בורג לפרופיל יוצרים הגנה מיטבית מגנבת פנלים סולאריים.

מנעול כפול להתקנה תוך כדי הרכבת הפנלים

מנעול כפול המאפשר להתקין מנעולים בין הפנלים תוך כדי שמרכיבים את הפנלים.  הוא מורכב מחלק אחד שמכניסים את הפנלים לתוכו אחד מכל צד בזמן ההתקנה בחלקו התחתון של הפנל וביחד עם מהדק פנל כפול והידוקו באמצעות בורג לפרופיל יוצרים הגנה מיטבית מגנבת פנלים סולאריים.

מנעול קצה לפנלים סולארים

 מנעול קצה מאפשר התקנה בכל מצב גם לאחר הרכבת הפנלים וגם תוך כדי מכיוון שהוא מתחבר לקצה שורת הפנלים, מכניסים את הפנלים בחלקם התחתון וביחד עם מהדק פנל כפול והידוקו באמצעות בורג לפרופיל יוצרים הגנה מיטבית מגנבת פנלים סולאריים.